Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมจับสลากงานฉลองปีใหม่ ๒๕๕๗

11เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมจับสลากงานฉลองปีใหม่ ในการนี้ ผศ.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เป็นประธานกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๒ ชั้นล่าง มมร.วิยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

สอบธรรมศึกษาสนามหลวง


2เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้จัดให้มีการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงของคณะสงฆ์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (หลักสูตรใหม่) ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบจนกว่าจะจบธรรมชั้นเอก ณ อาคารเรียน ศูนย์การศึกษาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปันรักให้น้องครั้งที่ ๖

1เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ และวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ จัดโครงการ “ปันรักให้น้องครั้งที่ ๖” ณ โรงเรียนบ้านหินขาว ม.๑๕ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

รับการสนับสนุนจากบริษัทแลคตาซอย

3เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแลคตาซอย เป็นน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอย จำนวน ๔๐๘ กล่อง ในโครงการ “ปันรักให้น้องครั้งที่ ๖” ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๓ และวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ.โรงเรียนบ้านหินขาว ม.๑๕ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

“ปันรักให้น้องครั้งที่ ๖”

1“กลุ่มนักศึกษาพัฒนา”เป็นการรวมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ และนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพและอำเภอใกล้เคียง ที่มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องการมีจิตอาสาและการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ให้

อ่านเพิ่มเติม...

สอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

19เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งการสอบเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5